2394234

sun.gif sun image by andi3084sun.gif sun image by andi3084Vitaminer är ett antal livsnödvändiga organiska ämnen; en del är sådana som kroppen inte kan bilda själv utan måste få i sig med födan. Brist på något vitamin ger upphov till specifika bristsjukdomar.sun.gif sun image by andi3084

 

 

Definitionensun.gif sun image by andi3084

Vitaminer är organiska ämnen som kroppen inte själv kan tillverka men som i små mängder är nödvändiga för dess funktion. De måste därför tillföras utifrån.

Den mänskliga kroppen kan i ganska stor omfattning bygga upp sina beståndsdelar tämligen oberoende av vad den får för startmaterial. Om födan till exempel innehåller mycket kolhydrater, förbränns dessa ofta i första hand vilket förhindrar förbränningen av fett. De flesta av kroppens "budbärarämnen", hormonerna, tillverkas i cellerna genom omvandling av helt andra ämnen som kroppen fått via födan.

I några fall behöver kroppen speciella ämnen, som den inte klarar av att bilda själv. Vissa av dessa ämnen är salter eller mineralämnen, till exempel järn och kalium. Men det är andra, något mer komplicerade ämnen, som sammanfattningsvis betecknas vitaminer.

Skilda funktioner sun.gif sun image by andi3084

Det enda som dessa ämnen har gemensamt är att kroppen måste tillföras dem utifrån. Hur de ser ut och vilken effekt de har varierar. Varje vitamin har sin bestämda biologiska funktion.

Många vitaminer samverkar med kroppens olika enzymer. Allting som händer i kroppen handlar i grunden om kemiska omvandlingar av olika slag. För att de skall kunna fungera krävs enzymerna, som styr och skyndar på omvandlingarna. Vitaminer hjälper enzymerna med att flytta om atomer. De är exempelvis absolut nödvändiga när kroppen förbränner socker och fett för att få energi.

Andra vitaminer utgör i stället råmaterial för ett hormon eller för synpigment i ögon. Slutligen finns det ett par vitaminer som verkar som ett slags "konserveringsmedel" inne i kroppen och bland annat skyddar fettämnen från härskning.

Krånglig namngivning sun.gif sun image by andi3084

Vitaminernas namn är en snårig djungel. Dessa lågmolekylära föreningar upptäcktes av professor Nikolaj Lunin vid universitet i Tartu, Estland, år 1880. Den brittiske-amerikanska biokemisten Camimir Funk (1884-1967), som ursprungligen kom från Polen, började kallade dessa föreningar vitaminer år 1912. I början kunde olika bristsjukdomar, botas av vissa livsmedel, som innehöll mycket verksamma föreningar, det vill säga vitaminer.

Brist på de olika B-vitaminerna ger delvis samma symptom, och forskarna trodde därför först att det rörde sig om ett enda vitamin. När man senare hittade en hel rad olika ämnen, kom namngivningen att följa två olika principer. Vissa fick en liten siffra på B-et: B1, B2, osv. Andra fick helt nya namn, till exempel biotin eller folsyra. Med tiden kom båda typerna att blandas och därtill kom de rent kemiska beteckningarna på varje vitamin. I tabellen nedan finns alla namnvarianterna.

Men det är viktigt att komma ihåg, att de olika B-vitaminerna har olika uppgifter och inte kan ersätta varandra. En brist på B1 kan aldrig avhjälpas av extra B2.

sun.gif sun image by andi3084sun.gif sun image by andi3084sun.gif sun image by andi3084 Fettlösliga eller vattenlösliga sun.gif sun image by andi3084sun.gif sun image by andi3084sun.gif sun image by andi3084

Vitaminerna delas också in i vattenlösliga och fettlösliga. Ursprungligen var detta kemisternas sätt att tala om hur de fick fram de olika ämnena. Vissa löste sig lätt i vatten, medan andra måste "lakas ur" med till exempel eter. Det beror på själva vitaminmolekylen, som kan vara mer eller mindre fettliknande.

Men den här kemiska egenskapen ger också ledtrådar till vitaminets funktion och andra egenskaper.

De fettliknande eller fettlösliga vitaminerna (A, D, E och K) finns mest i fetare livsmedel. För att kroppen skall kunna ta upp dem ur födan behövs gallan, som hjälper till med matsmältningen av alla sorters fettämnen. Gall- och leversjukdomar av olika slag kan därför ge vitaminbrist, även om maten innehåller tillräckligt med vitaminer.

De fettlösliga vitaminernas funktioner är mycket varierande och dessutom inte lika väl utforskade som de vattenlösliga.

sun.gif sun image by andi3084sun.gif sun image by andi3084sun.gif sun image by andi3084 A-vitamin - för syn och slemhinnor sun.gif sun image by andi3084sun.gif sun image by andi3084sun.gif sun image by andi3084

A-vitamin är bäst känt för sin funktion i ögats näthinna. Där ingår det i synpigmentet, som "fångar upp" ljuset och ser till att det skickas en signal till hjärnan. Brist på vitaminet gör att ögat får svårare att uppfånga svagt ljus och man drabbas av nattblindhet. Den botas dock så snart vitaminet åter tillförs.

Men A-vitaminet byggs också om till ett hormon, en signalsubstans, som reglerar tillväxten i epitel - den "tapetvävnad" som täcker hud och slemhinnor. För att dessa celler skall växa och mogna i lagom takt behöver de signalen från A- vitaminhormonet.

Vid vitaminbrist blir hud och slemhinnor i stället torra, hårda och hornartade. I ögat slutar tårkörtlarna att fungera, och hornhinnan torkas ut. Vid riktigt svåra fall blir bestående blindhetföljden.

Det här är något som i princip inte förekommer i länder där befolkningen har råd med varierad kost och även har vitaminering av till exempel margarin och lättmjölk. Men i u-länder är det ett mycket stort problem och faktiskt den största orsaken till förvärvad blindhet.

 

sun.gif sun image by andi3084sun.gif sun image by andi3084sun.gif sun image by andi3084 D, E och K - kalkbalans, konservering och koagulation sun.gif sun image by andi3084sun.gif sun image by andi3084sun.gif sun image by andi3084

Av D-vitamin bildar kroppen ett annat hormon. I det fallet reglerar hormonet kroppens kalkbalans och orsakar bland annat att tarmen tar upp kalk från födan. Brist på D- vitamin ger ett mjukt och missformat skelett, den s. k. engelska sjukan. I Sverige förekommer D-vitaminbrist numera nästan enbart i samband med lever- eller tarmsjukdom.

Kroppen kan tillverka D-vitamin själv; det bildas i huden när den belyses av solljus (solarium duger inte). Men på höst och vinter förslår solljuset inte alls - särskilt barn behöver ett extra vitamintillskott.

Vad E-vitamin gör är ganska oklart. Man vet att det fungerar som ett "konserveringsmedel" som skyddar kroppens ämnen mot härskning. Inga tecken på E-vitaminbrist är kända hos människor. En del djur blir sterila vid brist på E-vitamin, ett faktum som ibland felaktigt presenteras som att det skulle röra sig om ett mirakulöst "sex-vitamin".

Det likaledes fettliknande K-vitaminet medverkar vid tillverkningen av de koagulationsfaktorer som får blodet att levra sig i sår.

 

sun.png sun image by fizzywizzy63

Behövs för

Finns i

Brist

Vitamin A

Att syn, hud och slemhinnor ska fungera normalt.

Lever, margarin, ägg, mjölkprodukter, rotfrukter, grönsaker.

Kan ge nattblindhet. Allvarlig brist ger nedsatt motståndskraft mot infektioner samt blindhet.

Vitamin B1

Ämnesomsättningen av kolhydrater, vissa muskel-och nervfunktioner samt för kroppens energiproduktion.

Fläskkött, fågel, korv, fisk, skaldjur, matbröd.

Allvarlig brist ger beriberi, nervsjukdom.

Vitamin B2

Nedbrytningen av fett, kolhydrater och protein.

Lever, mjölkprodukter, kött, ägg.

Kan ge slemhinne- och hudförändringar.

Vitamin B6

Nödvändig för proteinomsättningen och har betydelse för nervernas funktion.

Fet fisk, frukt, kött, ägg, fågel.

Kan ge hudförändringar, neurologiska symtom och anemi, blodbrist.

Vitamin B12

Cellernas ämnesomsättning och bildningen av blodkroppar. Nödvändig för nervsystemets funktion.

Lever, fisk, skaldjur, ägg, kött.

Kan ge anemi, blodbrist och neurologiska symtom.

Folsyra

Nödvändigt för cellernas ämnesomsättning och nybildning av röda blodkroppar.

Frukt, bär, juice, grönsaker, mjölkprodukter.

Ger anemi, blodbrist. Kvinnor som planerar att bli gravida bör äta minst 400 mikrogram (0,4 mg) folsyra per dag för att minska risken att få barn med ryggmärgsbråck.

Niacin

Cellernas ämnesomsättning av fett och kolhydrater samt för kroppens energiproduktion.

Kött, fågel, fisk, skaldjur, matbröd.

Allvarlig brist ger pellagra, hudsjukdom.

Pantotensyra

Omsättningen av kolhydrater och fett.

dding-right: 0px; padding-bottom: 10px; padding-left: 0px; display: block; margin: 0px;">De flesta livsmedel, speciellt animalier, baljväxter och fullkornsprodukter.

Brist har inte påvisats hos människa.

Vitamin C

Bindvävens ämnesomsättning.

Frukt, bär, juice, grönsaker.

Lindrig brist kan ge blödningar i tandköttet och försämrad sårläkning. Allvarig brist ger skörbjugg.

Vitamin D

Reglerar kalkbalansen i skelett och tänder.

Fet fisk, matfett, skaldjur.

Bildas i huden vid solbestrålning. Brist kan orsaka rakit, engelska sjukan hos barn och benskörhet hos vuxna.

Vitamin E

Viktig antioxidant. Skyddar de fleromättade fettsyrorna mot nedbrytning i vävnaderna. Har betydelse för de röda blodkropparnas stabilitet.

Kött, fågel, fisk, skaldjur, ägg, matbröd.

Brist har inte påvisats hos vuxna människor.

Magnesium

Aktiverar enzymer och är nödvändigt för kroppens proteinsyntes och kalciumomsättning.

Mjölkprodukter, matbröd, kött, fisk, ägg.

Kan ge hämmad tillväxt, beteendestörningar, störningar i hjärtfunktionen.

Järn

Transporterar syre från lungorna genom blodbanorna till kroppens alla vävnader.

Kött, fågel, matbröd, fisk, potatis, blodmat.

Kan leda till anemi, blodbrist och nedsatt fysisk prestationsförmåga.

Zink

Enzymers funktioner, bl a vid transport av koldioxid från vävnaderna till lungorna, genbildning och proteinproduktion.

Fågel, mjölkprodukter, ost, matbröd.

Kan ge försämrad tillväxt hos barn och tonåringar, försämrat infektionsförsvar och sårläkning, förändring i huden och försämrad aptit.

Jod

De ämnesomsättningshormon som bildas i sköldkörteln.

Fisk, skaldjur, joderat bordssalt.

Kan leda till bristande funktion hos sköldkörteln.

Koppar

Koppar är livsnödvändigt för kroppens normala funktioner.

Lever, nötter, frö, kakao.

Brist sällsynt hos friska personer.

Selen

Cellens försvar mot oxidation. Deltar i immunologiska försvarsmekanismer.

Kött, fågel, mjölkprodukter, ost.

Brist har satts i samband med hjältmuskelförändring.

Mangan

Deltar i omsättningen av kolhydrater och fetter.

Ris, havregryn, bär, nötter.

Brist hittills ej rapporterad hos människan.

Krom

Deltar i kroppens omsättning av glukos, samverkar med insulin.

Musslor, tonfisk, ål, nötter, nöt- och griskött.

Brist ovanlig.


Mer fakta ---> http://www.vitaminsidan.se/
watermelon.png watermelon image by akina110495orange.png orange image by akina110495lemon.png lemon image by akina110495kiwi.png kiwi image by akina110495apricot.png apricot image by akina110495apple.png apple image by akina110495

Här är några vitaminer här som är bra för huden.


Vitamin A (Retinol): Håller huden frisk och behandlar bl a acne. Finns
i mejerivaror, ägg, gröna och gula grönsaker, lever, fiskleverolja 
samt morötter. Brist på A-vitamin kan leda till nattblindhet.

B2: Ger frisk hud, hår och naglar. Finna i mjölk, lever, njure, jäst, 
bladgrönsaker, fisk och ägg. Vid brist på B2 kan sår på huden uppstå.

BC (folsyra): För celldelningen, ger en vackrare hud, för 
genbildningen i RNA. Finns i lever, morötter, bladbönor, och ägg.

BX (Paba): Har viktiga solskyddande egenskaper, fördröjer rynkor och 
ger en frisk hy. Paba är ett väldigt allergent ämne och används därför 
inte i hudvårdsprodukter. Finns bla i vetegroddar, njure, kli, ris och 
sirap.

Vitamin C (Askorbinsyra): Antioxidant. Har en viktig roll i bildningen 
av kollagen samt främjar blodcirkulationen och stärker kärl. Finns i 
färska bär och i frukt, potatis, grönkål, blomkål, tomat, 
citrusfrukter och paprika.

Vitamin E: Bevarar ungdomen, försenar cellernas åldrande, förbränner 
mättat fett. Finns i alla vegetabiliska oljor. Vid brist på E vitamin 
kan eksem och acne uppstå.


träna

Exempel på passande låtar:

Patience (Take That)    - 89 bpm

 

Sometimes you can’t make it on your own (U2)  - 96 bpm

 

Buttons (The Pussycat Dolls)  - 108 bpm

 

Déja Vu (Beyoncé feat. Jay-Z)  - 114 bpm

 

An easier affair (George Michael)  - 120 bpm

 


Vanlig löpning, cykling och spinning längs landsvägen eller powerwalk: 120-140 bpm


My humps (The Black Eyed Peas)  - 124 bpm

 

Round, round (Sugababes)   - 126 bpm

 

Where is the love (Black Eyed Peas)   - 128 bpm

 

Clocks (Coldplay)   - 128 bpm

 

How much is the fish? (Scooter)   - 140 bpm

bigstockphoto_freephoto-Jogger_Woma.jpg Jogging image by thesupersimplelady

 

run.gif Stick Figure Running image by 47Euthanasia

Sprint, cykling och spinning i snabba intervaller i nerförsbacke: 140+ bpm

It's my life (No Doubt)   - 141 bpm

 

That don't impress me much (Shania Twain)   - 142 bpm

 

The first cut is the deepest (Sheryl Crow)   - 144 bpm

 

She will be loved (Maroon 5)   - 146 bpm

 

Welcome to The Black Parade (My Chemical Romance)   - 194 bpm


huden

1. Man kan tänka sig behandla huden som man gör med mat. Du måste vara medveten om vad du stoppar in dig. Samma koncept gäller för huden. Ingen kommer att göra det åt dig. 

Samma gäller för hudvårds produkter. Man MÅSTE titta på innehålls deklarationen. Och nu kommer vi till jävulskapet, till det som företagen verkligen vill lura en på---innehållet. Såvida man inte är en utbildad kemist så vet inte den vanlige konsumenten vad ämnen betyder eller är för något när man tittar på innehållsförteckningen. 

Lösningen på problemet heter Toxinfo (bok). Den är en guldgruva om man vill veta vad alla konstiga saker betyder på innehållsdek.

Det var längesen jag tittade på den men har för mig att den nämner också vilka ämnen som är farliga.


2Använd inga produkter som innehåller mineral oljor. Tyvärr så inkluderar detta även apotekets produkter och nästan allt som man kan köpa i vanliga affärer utom Dermacologica (såvitt jag känner till). E.g på mineral oljor är Vaselin och Petrolatum och allting som slutar med -cone. 

Mineral oljor täpper till porerna och sjunker inte in i huden utan lägger sig bara på den vilket leder till en ond cirkel för att huden blir bara torr och torr och man svarar med att smörja in sig mer och mer.

3. Ät rätt och rör på dig. Ett starkt tips är att simma i badhus där de använder klor i vattnet. Detta är väldigt bra för huden och minskar på finnar och porer.

4. När det kommer till att tvätta huden så vill jag påpeka att det är inte nödvändigt att göra det varje kväll och morgon. Testa er fram till vad som är bäst för er. Varannan dag eller varje kväll går jättebra. Anledningen till detta är att om man tvättar för mkt så förstör man den naturliga balansen i hyn vilket leder till att huden blir irriterad och blir till grogrund för mera finnar och porer. Och vad gör den okunnige då? Jo svarar med att tvätta ännu oftare i tron om att det kommer att går bort. 

5. Rekommenderar ekologiska produkter. No. 1 enligt mig är Dermanord. Deras produkter är ekologiska, det står på innhållsdekl. vad namnen betyder så inget döljs för dig, det är billigt (och svenskt).


6. För er tjejer därute...En sak som strular till det för er är att ni använder foundation, puder och concelers i ansiktet. Dessa underlags smink innehåller mycket mineral oljor vilket skapar fler finnar och täpper till pormaskar. Om du är ute efter en så fin hy så använd så lite underlags smink som möjligt. Jag vet att det kan vara svårt... man vill ju vara så fin som möjligt men ni kan inte ha hela kakan och äta det. Ni kan inte tvätta ansiktet varje dag med de bästa produkterna för att sen lägga på underlags smink och ha på det i flera timmar och sen tro att ni gör allt rätt och finnarna kommer gå över. Det funkar inte så. Dessutom det är slöseri med pengar.

Men bli ej rädda det går att använda smink, men helst foundation. Det bästa sminket finns att köpa på Dermanord. Helt fritt från mineral oljor.

Ett annat tips finns att hitta hos Dermagologica. De har en kräm som är till för att ge huden fukt men som är brun. Den är då utan mineral olja.


7. Håret. Detta gäller för både killar och tjejer. Om ni har en tendens att få eller har finnar så använd er inte av så mycket hårprodukter. Iaf inte när ansiktet för att det ger upphov till finnar. Sov inte heller med vax, hårsprej eller dyl. för att det kommer på kudden och ni kommer att smeta det i ansiktet.

8. Gå till en professionell hud terapeut. 1 g/ år är lagom.

jahamm

Hur vet jag att ägget är färskt?
1. Det är jättefärskt.
2. Ägget helt okej.
3. Varning! På tok för gammalt.
Malaysia 07

haiiir

Ditt hår får utstå många påfrestningar som kan skada hårstråna och göra frisyren livlös och tunn.
Men om du äter rätt kan du bygga upp ditt hår med näring inifrån. Se till att komplettera din kost med dessa näringsämnen och se hur håret vaknar till liv igen:

Koppar
Grundämnet koppar finns i alla livsmedel, men högst är halterna i lever, nötter, kakao och frön. Koppar motverkar håravfall och förbättrar hårets färg och struktur.

Järn
Även järn motverkar håravfall, och finns i bland annat lever, ägg, fisk, kyckling, fullkorn och torkad frukt.

Kalcium
Mjölk, ost, tofu och bönor är inte bara bra för skelettet utan även för håret. Försök att få i dig 1 500 mg kalcium om dagen för att få håret att växa ordentligt.

Magnesium
Vill du att håret ska växa fortare bör du få i dig gröna grönsaker, nötter, sojabönor och kikärtor som har höga halter av magnesium. 

Kalium
Eftersom kalium påverkar cirkulationen kan ett ökat intag få håret att växa ordentligt. Ämnet finns i bland annat avokado, bananer, dadlar, fikon, vitlök, potatis, russin och yogurt. 

Selen
Denna mineral håller din hårbotten i toppform. Ät kött, fisk och broccoli för att få i dig mer selen. 

Silica
Mineralen silica gör håret starkare och finns i bland annat ris, sojabönor och gröna grönsaker. 

Zink
För att motverka torrt hår kan du äta skaldjur, havregryn, spenat, solrosfrön och champinjoner, som är rika på zink.

Träning

Friidrottsträning
-
Styrka
Jogg ett varv (ca 600 m)

30 situps

15 armpress

Kissande hunden 20/ben

25 simtag

15 upphopp

 

Jogg ett varv

 

Sidresningar mage 20/sida

Dips 15st

Ryggsprattel 50st

Utfallsteg 20st

25 situps/sida

15 armpress


Jogg ett varv


15 järnet :)

20 rodd

15 dips

50 höga knälyft på stället

15 fällknivar


Ner jogg + stretch

21423

Balans.Carpe Vitam.Framgång.Förvirring.
Harmoni.Idag.Kärlek.Lycka.Moment.
Nu.Nyfikenhet.Spänning.Ögonblicket.
que pena = what a shame
que idiota = what a idiot
que demones = what the hell
claro = of course
clara que no = of course not
put a loca = crazy
puedes repetir = can you repeat
algo = something
cuando = when
Quiero ser... = I want to be a...
Mey gustaria... = I would like ...
corazón = heart
mierda = shit
miedo = fear
dolor = pain
creo que si = I think so
creo que no = I dont think so
quay! = cool!
quetrist! = how sad
que guay! = how cool!
un fantasma = ghost
joyas = jewellery
amor = love
enamor = to be in love
enamorarse = to fall in love
qué stupido = how stupid
qué aborido = how boring
qué desastre = what a disaster
qué lástima = what a shame
qué lío = what a mess
qué asco = how awful
qué bonita = how pretty
qué hermoso = how lovely
qué interesante = how interesante
por supuesto = of course
En dag, ett liv. Tänk er själva om man skulle...
...vakna och födas till den här dagen. Ligga ner och se sig omkring, bli överväldigad och nyfiken.
...somna om, vakna på nytt och med stor nyfikenhet äta sin första måltid.
...vara barn och tillåta sig själv att leka och busa. Hoppa, skutta, skratta och klättra i träd!
...bli tonåring och göra något man inte borde, eller låtsas vara modig och göra något man egentligen är rädd för.
...tro att man blivit vuxen. Ta lite ansvar och göra "någon nytta". Städa, tvätta eller rensa papper.
..bli vuxen på riktigt. Jobba hårt, pressa sin kropp, höja pulsen och efter allt slit ta en tupplur på soffan.
...nå medelåldern. Varva ner i en skön fåtölj med en god bok. Kanske ta ett glas vin.
...bli pensionär. Se tillbaka på livet, reflektera över det man har åstadkommit och vara nöjd med det.
...äta sin sista måltid och njuta av den till hundra procent.
...somna.
Denna dagen, ett liv.
"Det är sant att vi behöver förmågan att resa i tiden med våra tankar för att kunna planera, organisera och leva ett gott liv, men nuet är i själva verket den enda tid vi har för att leva, växa, känna, uppleva och förändras"


Saker att fundera över innan du klagar

- Kommer det som bekymrar dig att spela någon roll i det långa loppet? Om inte, släpp tanken- annars slösar du bort din tid.

- Beror din irritation ("Jag har ingenting att ha på mig!" ) på något annat egentligen (din kroppsbild?)? Om det är så -lös det verkliga problemet.

-Finns det ett konkret sätt att lösa din frustration? Att söka en lösning ger mycket mer än bara ventilera.

Gör dig själv medveten om tillvarons små guldkorn - de som är omkring dig varje dag om som du skulle sakna om de försvann.

När man är en björn med en mycket liten hjärna och tänker ut saker, upptäcker man att en idé som verkade vara riktigt idéaktig inne i hjärnan, är annorlunda när den kommer ut i det fria och andra människor ser på.
Nalle Puh

-Live life one day at a time, with no regrets. Look forward to each day, and don’t waste your life away wondering what could be…For all we have is today.

-I am not afraid of tomorrow, for I have seen yesterday and I love today. William A White

- Det stora är inte att vara det ena eller det andra – utan att vara sig själv – och det förmår var endaste människa, om hon vill. Kierkegaard

-You can close your eyes to things you don’t want to see, but you can’t close your heart to the things you don’t want to feel.

-When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.

-Det är inte dom stora händelserna som avgör skillnader, det är dom små betydelserna som får effekt.

-It’s true that we don’t know what we’ve got until we lose it, but it’s also true that we don’t know what we’ve been missing until it arrives.

-För att visa, att man inte alls blev rädd när man hoppade till, kan man hoppa upp och ner ett par tre gånger liksom för att motionera sig. Källa: Nalle Puh -A.A. Milne

-”People say nothing is impossible, but I do nothing every day.”

-Morgonstund har guld i mun. Skulle inte tro det.

-An expert is someone who takes a subject you understand and makes it sound confusing.

-”When one door closes, another opens; but we often look so long and so regretfully upon the closed door that we do not see the one that has opened for us.” – Alexander Graham Bell

-För att verka avspänd och helt tillfreds kan man gnola tiddeli-pom några gånger på ett vad-ska-vi-göra-nu-då-sätt. Källa: Nalle Puh

Olyckshändelser är konstiga saker. Man råkar inte ut för dem, förrän man råkar in i dem.

A.A. Milne

Ibland är en båt en båt och ibland är den närmast en olyckshändelse. Det beror alldeles på om du är över eller under den.

A.A. Milne

Puh såg på sina två tassar. Han visste, att en av dem var den högra, och han visste, att när man hade beslutat sig för vilken som var den högra, så var den andra den vänstra, men han kunde aldrig komma ihåg, hur man skulle börja. A.A. Milne

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka. Albert Einstein

 

"Ett stilla höstregn

Oktober 2008:

Har inte tränat på några dagar så det började rycka lite i kroppen. Det var som om den ville skrika;
- ut med dig och spring ! RÖR DIG !

hade inget annat val än att ut i skogen och ta ett härligt löpapass. Bestämde mig för 5km i motionsspåret, men när jag var klar så blev det ungefär 1 mil....
Var hur underbart som helst!
Kom ett stilla höstregn i mitten av passet och luften var fullsprängd med syre, jag var i sjunde himlen!

Såna här träningspass är sällsynta och jag njuter till tusen när dom inträffar."

"Ta inget förgivet
4 oktober 2008
Satt och pratade med morfar som var på besök här idag. Det var längesen vi hade ett långt samtal sen jag blev sjuk. Såg honom med nya ögon idag, känns som jag alltid tar honom förgivet. Jag är så glad att han fortfarande lever och jag ska försöka utnyttja tiden som är kvar med min älskade älskade morfar!

Han berätta de mest fantastiska historier som han har varit med under sitt liv.

Jag frågade honom också hur han kan gilla att vara i skogen så mkt (han är bla jägare och äger massa skog). Han tjänar ju inga pengar på det och det är ju bara massa jobb med det.

Han svar var att där trivs han mest. Det är hans plats där han bara kan slappna av, samla tankar och njuta. Visst är det mycket jobb, men det viktigaste är ju att han trivs där.

Jag har aldrig tänkt på det sättet, men nu börjar jag tänka om.
Ju mer man kan om skogen ju roligare är det nog att vara där?
Han är expert.
ha det bäst allihopa ! kramkram"
Klaga inte över mörket, tänd ett ljus!
Jag byter alla glödlampor i lägenheten.
Fast det är jag som är trasig.

Läste på en sida;


"Jag tror inte att högsta betyg i skolan avgör framgång i livet, men som jag brukar säga till min 15-åriga dotter:

- Betygen är en biljett till utbildningståget som avgör om du får välja vilken plats du vill, eller stå på perrongen och ta det som blir över. (Hon brukar se jätteglad ut när jag avbryter hennes chattande och kommer med såna intressanta pappakommentarer)

Avsluta alltid allt som du påbörjat!Jag gnällde på mina skor tills jag träffade en utan fötter!
MHMMMMMMMM HK


WHERE I LIVEmusic we love
Tusen gånger om

gyllene siffror 62,8 (; never again but thats okey!

Sunpower

Oil massage 2h, pedicure, ansiktsbehandling, acrylnails & fotmassage = me love Thailand!

Smile


Merry X-mas (=


me like!

THAILAND HERE WE COME :D hörde jag 32 grader? OHYES :D hörde jag fyrstjärnigt hotell? MMM :D

myshund

stackars hund! hahahahaha :'D
tröttis
en viss hund har lärt sig hoppa upp i MIN säng.. haha xD
nykterister - SKÅL!
:D hihi en fin människa!
Mallans naglar :D

sooo this is christmas


6


5


4


3


2


1


Mark says:

*butterflykiss*
I love you
You love me
We're best friends
Like friends should be
With a great big hug
And a kiss from me to you
Won't you say you love me too?

Stronger (=

M; - Va fan har hänt C?

C; - Vadåda?

M; - Ja, innan var du alltid så gosig och så,

C; - Du menar lätt tillgänglig?

M; *mummel*

.

MAKEUP. Bäst före datum.

Sminket ligger oftast i rumstemperatur i flera månader, flera år hos endel. Det har antagligen legat i en varm bil i sminkväskan en sommardag. Det leder till en ren bakterieodling. Även om du skulle förvara ditt smink i kylskåpet håller det inte hur länge som helst, även om det håller längre.

Visste du att nästan hälften av Sveriges kvinnor har röda, kliande och vattniga ögon? Det beror ofta på att man använder mascaran när den är allt för gammal. Vilken också kan leda till ögoninflammation.

Hygien är viktigt när du handskas med smink. Annars blandas mikroorganismer från luften, dina händer eller läppar med krämerna.

– En grundregel är: Inga fingrar i maten! Blås inte på penslar och borstar, slå av pudret mot handen i stället. Försök tänk på hur du använder kosmetikan, det vinner du på.

 

En enkel tumregel ju mer vatten i produkten desto högre bakteriebildning desto kortare håller produkterna. Det är också anledningen till att flytande kosmetika som mascara och eyeliner har kortare brukningstid än till exempel puder. Exempelvis håller ögonskugga och puder längre än foundation.  
Ögon och slemhinnor är mest känsliga för kontakt med gammalt smink. Där kan mascaran vara den stora boven och orsaka ögoninfektioner. Istället för mer intensiv blick får man istället svullna, röda och rinniga ögon. 

Det händer dock inte särskilt ofta.  
Det vanligaste är att huden blir irriterad. Då ska man inte ignorera det utan byta ut produkten. Vet man med sig att man har överkänslig hy ska man vara noga med att byta smink oftare. Men de flesta produkterna ska kunna hålla ett tag efter att den har gått ut.

Undantaget är produkter som har annan funktion än det estetiska:

Solkrämer ska man absolut inte använda efter angivet bäst -före -datum.

Vill man fortsätta använda utgånget smink ska man vara extra uppmärksam på produktens utseende. Byter den färg eller börjar lukta illa hör den hemma i soporna.

 

Du kan även märka sminket när du köper det med en liten vattenfast penna. Byt även ut puder- och rougeborstar samt ögonskuggeapplikatorer med jämna mellanrum. Så städa genast ur lilla sminkväskan kasta den i tvättmaskinen eller köp en ny ...

 

Hur länge håller smink?
– All makeup som är i vätskeform, det vill säga krämer, underlagskräm och rouge håller i cirka 6-12 månader. På baksidan av alla produkter finns en liten symbol, likt en liten soppkorg, och i den står ett bäst före- datum med antal månader. Man skall även tänka på att bevara sin kosmetika i rumstemperatur, smink är känsligt för solljus och fukt.

Hur märks det att en produkt har gått ut?

– Blöta produkter såsom foundations och krämer härsknar. Man kan jämföra det med att hälla olja i vatten. Produkten fäster inte och blir slemmig.

Hur ofta bör man kika igenom sminkväskan?
– Varje månad. Penslar bör tvättas med diskmedel eller någon "Brush cleaner" minst 1 gång i veckan. Sminkväskan går också lätt att göra rent. Är den i plast kan du torka ur den med lite diskmedel, och tygväskor kan du slänga in i en tvättpåse och sedan in på 30 grader i tvättmaskinen.

Vad är riskerna med att använda produkter som passerat sitt bäst före- datum?
– Bland annat munsår, irritationer i ögonen och slitna ögonfransar.

Vad sprider mest bakterier; att låna väninnans lipgloss eller att använda ett gammalt läppstift?
– Jag rekommenderar starkt att aldrig låna varandras smink. Det sprider bakterier direkt. Jag kan berätta ett exempel. Vid ett tillfälle hade vi en kund inne på Make Up Store som ville reklamera en produkt som mystiskt nog hade gett henne en ögoninfektion. Vi skickade den till laboratoriet och det visade sig att det inte var fel på produkten i sig. Däremot fann de klamydiavirus på produkten. Så kan det gå om man kliar sig i sina nedre regioner och därefter använder makeup. Men om man nu vill låna ut sin kosmetika kan man tvätta av penslarna efter användning, sedan kan man torka av det första lagret på ögonskuggan. Läppglans och maskara bör man dock hålla för sig själv.

 

Här kommer lite tips om hur du på bästa sätt kan hålla ditt smink fräscht.

  • Hålla alla fingrar borta, använd istället exempelvis en borste.
  • Undvik att dela med dig smink till vänner.
  • Om du använder dig av borste eller div. svampar ska de rengöras, gärna med jämna mellanrum.
  • Förvara ditt smink på ett svalt och mörkt ställe.

 

_______Så länge håller din kosmetika:_____________________________________

 

Läppglans

 

Läppglanset samlar på sig bakterier, matrester och hudflisor från läpparna och blir snabbt ofräscht.

 

Livslängd: 6-8 månader kan du spara ett läppglans. Upp till 3 år om man är noga med att täppa till tuben. Läppglans håller ofta kortare tid än läppstift på grund av sin komposition.

 

Ålderstecken: Sur lukt.

 

Tips: Tvätta händerna innan du lägger på glans. Tvätta borsten en gång i veckan. Använd inte på munsår.

 

_________________________________________________________________________________

Mascara

Det är viktigt att byta ut mascaran i tid. Eftersom borsten används när slemhinnor utsätts ögonen för bakterier. Mascaran samlar på sig bakterier. Gammal mascara kan ge ögoninfektioner.

Livslängd: 2-12 månader.

Ålderstecken: Klumpar.

Tips: Håll dig till en mascara så att du förbrukar den i tid.

Låna aldrig mascara av kompisen, för att undvika bakterier. Om du haft en ögoninfektion, köp en ny mascara. Tvätta händerna innan du applicerar, för att hindra bakterierna från att hoppa över till borsten.

 

 

_________________________________________________________________________________

Läppstift

Läppstift håller längre än ett läppglans då du kan hålla det rent genom att torka av det med papper.

Livslängd: 6-12 månader. Kan hålla ännu längre. Känn efter hur fräscht läppstiftet verkar.

Ålderstecken: Det smälter, blir svårt att applicera och luktar härsket.

Tips: Använd aldrig om du har munsår. Låna aldrig någon annans stift. Om du använder pensel, tvätta den en gång i veckan.

 

 

_________________________________________________________________________________

 

 

Concealer

För mer hygien, använd en concealerpensel och en flytande concealer.

Livslängd: 6-8 månader för en fast concealer. Upp till 12 månader för en flytande/penselconcealer.

Ålderstecken: Den blir torr. Är den vätskebaserad kan den börja klumpa eller dela sig.

Tips: Använd inte concealer direkt på en finne. Då hamnar bakterier på produkten. Ta lite på en bomullspinne och applicera istället.

 

 

_________________________________________________________________________________

Ögonskugga

Har näst intill evigt liv om du undviker att använda fingrarna i den. Använd pensel och gör rent den.

Livslängd: 12-18 månader. Ögonskugga i form av puder håller längre än krämskuggor.

Ålderstecken: Krämskuggor får en härsken lukt. Puderskuggor kan få en hård yta, som man dock kan skrapa bort.

Tips: Tvätta dina penslar en eller två gånger i veckan, beroende på hur mycket du använder dem. Tvätta händerna om du applicerar med fingrarna. Använd inte ögonskugga om du har en ögoninfektion. Du kan förvärra ditt besvär, samtidigt som det kommer in bakterier i produkten.

 

 

 

_________________________________________________________________________________

 

Parfym

Alkoholen i parfymen håller vätskan fräsch.

Livslängd: 18-24 månader.

Ålderstecken: Ändrar färg och oangenäm lukt. Den ursprungliga doften försvinner.

Tips: Förlängd livslängden genom att förvara i kylskåpet. Ha gärna flaskan kvar i förpackningen. Se upp för värme! Kasta om doften eller färgen förändras.

 

 

_________________________________________________________________________________

 

Kajalpenna och läppenna

Varje gång du vässar pennan får du en ren topp. Kom ihåg att pennvässaren ska göras ren ibland också!

Livslängd: Tills den tar slut! Pennorna håller länge eftersom du får fram en ny, fräsch udd när du vässar dem.

Ålderstecken: Torrhet, om mycket gammal.

Tips: Kasta kajalpennan om du haft en ögoninfektion. Använd inte läppenna om du har munsår. Låna inte ut dina pennor! Förvara dem svalt.

 

 

 

 

 

Flytande eyeliner: Högst ett år. Var dock noga med att torka av den då och då!

 

_________________________________________________________________________________

 

Puder och Rouge

Puder

Bäst före: 6–18 månader. Puder torkar och blir inte lika lätt att använda

efter lång tid. Löst puder håller längre, upp till tre år om du förvarar det med försiktighet.

Ålderstecken: Pudret blir glansigt och smular sig.

 

 

_________________________________________________________________________________

Rouge

Bäst före: 6–8 månader.

En rouge kan användas längre, men fäster inte lika bra på huden då borsten för över fett från ansiktet in i dosan.

Ålderstecken: Ändrar färg, blir glansig och smulig.

Tips: Tvätta rougeborsten en gång i veckan eller när den börjar se smutsig ut. Använder du krämrouge, tvätta händerna innan.

Puder & Puderrouge: Kan användas till det tar slut, så länge du låter bli att peta i det med fingrarna och tvättar rouge/puderborsten med jämna mellanrum.

Krämrouge & krämögonskugga: Har kort hållbarhet då det innehåller fett och dessutom ofta appliceras med fingrarna. Max ett år kan du använda det om du undviker fingrar i den.

 

 

_________________________________________________________________________________

 

Fuktkräm

Bäst före: Cirka 12 månader. En hudkräm som innehåller fett kan härskna och det kan också bildas växt av bakterier i produkten.

Ålderstecken: Olja och vatten separerar sig. Färgerna bleknar, lukten förändras.

Tips: Släng krämen om du märker att fettet börjar dela sig. Håll den borta från värme och solljus. Försök att inte doppa fingrarna i burken. Använd hellre en svamp.

_____________________________________________________________

Underlagskräm

Bäst före: Cirka 12 månader. Kan hålla längre om du är noga med hygienen, framför allt om den innehåller olja.

Ålderstecken: Krämen delar sig och luktar annorlunda.

Tips: Tvätta svampen minst en gång i veckan och låt den torka ordentligt innan du stoppar tillbaka den i dosan. Förvara krämen svalt. Försök att inte låta svampen komma i kontakt med infekterade hudpartier.

_________________________________________________________________________________

6-12 månader: Fuktighetsbevarande kräm, puder, underlagskräm, concealer, rengöringsmedel.

12 månader: Ögonskugga, rouge, läppglans, läppstift, toningsmedel.

12 -18 månader: Eyeliner och läppenna.